Služby


Ekonomická správa

 • vedení evidence vlastníků bytových a nebytových prostor
 • evidence předpisů dlouhodobých záloh na opravy, rekonstrukce a modernizace domu a předpisů záloh na služby spojené s užíváním bytových jednotek
 • vedení přehledu plateb
 • kontrola úhrad předpisů
 • zasílání upomínek
 • na základě plné moci od SVJ účast při vymáhání pohledávek
 • asistence při výběru bankovního účtu SVJ a pojištění domu
 • pomoc při uzavírání smluv s dodavateli energií a jednání s úřady (ČSSZ, ZP, FÚ, banky)
 • archivace dokladů 5 let

Účetnictví

 • kompletní vedení podvojného účetnictví v souladu s platným zákonem
 • kontrola věcné a účetní správnosti faktur
 • vedení fakturační a mzdové agendy
 • zpracování daňových přiznání pro právnické i fyzické osoby
 • sestavení roční uzávěrky a zpracování přehledu finančních prostředků SVJ ve ¨"Fondu oprav" za uplynulý rok

Vyúčtování služeb

 • zpracování ročního vyúčtování záloh fondu služeb na jednotlivé bytové jednotky dle platných prováděcích předpisů (nejpozději do čtyř měsíců od skončení zúčtovacího období)
 • zajištění zaslání přeplatků z vyúčtování služeb a kontrola připsání nedoplatků na účet SVJ do zákonem stanoveného termínu (nejpozději do konce srpna Zák. č. 67/2013 Sb., ve znění zákona 104/2015 Sb.)

Technická správa

 • dálkové odečty bytových vodoměrů a elektronických indikátorů topných nákladů
 • nákup měřící techniky s 50ˇ% slevou (fakturace přímo na SVJ)
 • zpracování výstupních sestav, které slouží jako podklad k vyúčtování záloh služeb na jednotlivé bytové jednotky
 • havarijní služba 24/7 (plyn, voda, topení, kanalizace, zámečník)
 • řešení škodních událostí s pojišťovnami
 • zajištění cenových nabídek na investiční akce nad 50.000,- Kč (dle požadavků SVJ)
 • zajištění nezávislého stavebního dozoru pro SVJ při větších investičních akcích
 • zajištění prověřených řemeslníků při drobných i rozsáhlých opravách domu
 • zajištění nastavení optimálního televizního signálu v domě
 • zajištění zabezpečení společných prostor domu kamerovým systémem
 • moderní zvonková tabla (videotelefony) 
 • zajištění desinsekce a deratizace domu
 • kontrola střech a okapových žlabů dronem
 • zajištění revizí elektrických, požárních a plynových zařízení, hromosvodů, kontrola spalinových cest
 • včasné odstranění závad vyplývajících z revizí
 • účast na schůzích shromáždění SVJ
 • příprava dokumentů na schůzi shromáždění, kompletace a odeslání dokumentů na rejstříkový soud

Právní služby

 • na základě plné moci od SVJ zajištění právní pomoci při vymáhání dlužných částek

Sekání trávy, údržba zeleně, úklidové služby

 • zajištění nabídek prověřených úklidových firem pro úklid společných prostor bytového domu, popř. firem na sekání trávy, údržby zeleně nebo úklidu sněhu