Provozně-technické služby

    Pro privatizované domy zajistíme:

    -  pomoc při založení SVJ,
    -  vypracování stanov SVJ,
    -  pozvánky a prezenční listiny,
    -  provedení hlasování,
    -  prostory ke konání prvního shromáždění vlastníků,
    -  notáře a zapsání nového Společenství vlastníků do rejstříku SVJ
 

    Pro stávající SVJ pravidelně zajišťujeme:

    - opravy a udržbu společných částí domu,
    - kontroly, zkoušky a předepsané revize (elektřina, plyn,
      hromosvody, hasící přístroje, hydranty, komíny apod.) 
      +  odstranění závad,
    - návrhy na rekonstrukce, modernizace a opravy domu,
      včetně předběžného rozpočtu (výběr dodavatele provádí vždy SVJ),
    - dle požadavku SVJ výběr nezávislého a kvalitního stavebního 
      nebo odborného dozoru,
    - odečty měřící a regulační techniky