Právní služby

    - evidence pohledávek a jejich vymáhání
    - zastoupení společenství na základě plné moci při vymáhání pohledávek
    - zajištění organizace ustavujících schůzí shromáždění, včetně přípravy
      dokumentů potřebných k zápisu změn v obchodním rejstříku
    - sledování vývoje legislativy v oblasti bydlení