Ekonomické a účetní služby

-  vedení aktuální evidence vlastníků bytových a nebytových prostor

-  evidence předpisů dlouhodobých záloh na opravy, rekonstrukce a modernizace

   domu a předpisů záloh na služby spojené s užíváním bytových jednotek

-  kontrola úhrad předpisů

-  zpracování ročního vyúčtování služeb na jednotlivé bytové jednotky dle platných

   prováděcích předpisů

-  vedení fakturační a mzdové agendy 

-  zpracování daňových přiznání (právnické a fyzické osoby)

-  vedení podvojného účetnictví

-  jednání s dodavateli a úřady (ČSSZ, ZP, FÚ, banky)