Ekonomické a účetní služby

      

-  vedení evidence vlastníků a ostatních uživatelů bytových a nebytových prostor včetně průběžných změn

-  vedení předpisů nájemného v souladu s prováděcími předpisy a pokyny vlastníka a jejich úpravy dle pokynů 

   vlastníka

-  evidence předpisů do Fondu oprav a předpisů záloh na služby spojené s užíváním bytových prostor

-  kontrola úhrad předpisů

-  zpracování ročního vyúčtování služeb spojených s užíváním jednotek na jednotlivé byty dle platných

   prováděcích předpisů

-  zajištění přehledu o nákladech a výnosech účtu Dlouhodobých záloh na opravy (Fond oprav)

-  kompletní vedení daňové evidence a podvojného účetnictví

-  výkazy pro banky (čtvrtletně, pololetně)

-  zajišťování úvěrů

-  vedení mzdové agendy

-  zpracování daňových přiznání (právnické osoby, fyzické osoby)

-  komunikace s úřady (úřad sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, finanční úřad)