Ekonomické a účetní služby

    - vedení evidence vlastníků a ostatních uživatelů bytových a nebytových prostor včetně 
       průběžných změn
    - vedení předpisů nájemného v souladu s prováděcími předpisy a pokyny vlastníka a jejich
       úpravy dle pokynů vlastníka
    - evidence předpisů do Fondu oprav a předpisů záloh na služby spojené s užíváním bytových
      prostor
    - kontrola úhrad předpisů
    - zpracování ročního vyúčtování služeb spojených s užíváním jedntek na jednotlivé byty
      dle platných rováděcích předpisů
    - kompletní vedení daňové evidence a podvojného účetnictví