Novinky

10.02.2023 17:34

Městský úřad Kutná Hora - změny v místních poplatcích pro rok 2023

  Změny v místních poplatcích pro rok 2023 Od 1. 1. 2023 dochází ke změně při placení místního poplatku za odpad. Zastupitelstvo města Kutná Hora na svém zasedání dne 13.12.022 přijalo Obecně závaznou vyhlášku Města Kutná Hora č. 6/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového...
Celý článek
19.01.2022 14:04

VHS Kutná Hora - ceny vodného a stočného pro rok 2022

Ceny platné v obci Kutná Hora Cena vodného a stočného v obci je uplatňována jako cena jednosložková ve smyslu ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 274/2001 Sb. § 20. Ceny platné od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022. Vodné 57,05...
Celý článek
10.01.2022 09:00

TEBIS KH s.r.o. ceny tepla pro rok 2022

Výše ceny tepla od 1. 1. 2022 bude stanovena: Za 1 GJ (bez DPH)           cena = 615,42 Kč Za 1 GJ (s 10% DPH)      cena = 676,96 Kč
Celý článek
16.11.2020 11:37

Jaká má být ideální vlhkost vzduchu v bytě?

Vlhkost vzduchu v bytě či domě má přímý a významný vliv na kvalitu našeho bydlení a především na naše zdraví. Odborníky doporučovaná ideální vlhkost vzduchu se pohybuje v rozmezí 40 % až 60 % podle typu místnosti a jejího využívání, například v koupelně nebo kuchyni je předpoklad...
Celý článek
27.04.2017 11:09

Sběr jedlých olejů a tuků

Jak zlikvidovat olej a tuk po smažení? Určitě se nesmí vylévat do WC či kuchyňského dřezu - do kanalizace NEPATŘÍ!! S tuky a oleji po smažení se má nakládat jako s odpadem. Pokud se vysmažený olej a tuk dostává do WC, výlevek a dřezů v domácnostech, je nanejvýš pravděpodobné, že nastane havarijní...
Celý článek
12.11.2014 09:12

Vyhláška č. 237/2014 Sb., která stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody

Vyhláška č. 237/2014 Sb. ze dne 4.listopadu 2014, kterou se mění vyhláška č.194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov...
Celý článek
01.09.2014 10:31

Při prodeji starších domů nebude vyžadován štítek

Vláda ve středu projedná novelu zákona o hospodaření energií, která by mimo jiné měla ulehčit prodej nebo pronájem starších domů. Při prodeji nebo pronájmu staveb postavených před rokem 1947 by už neměl být vyžadován průkaz energetické náročnosti, tzv. energetický štítek. Novela počítá s tím, že by...
Celý článek
23.04.2014 11:09

Energetický štítek neboli průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Co to je průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) neboli energetický štítek Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) označovaný někdy také jako energetický štítek, má jednoduchou funkci. Říká nám, kolik daná budova při svém provozu spotřebuje energie –...
Celý článek
12.03.2014 11:37

Opravy a poruchy na společných částech domu

Potřebujete nahlásit poruchu nebo poškození společných rozvodů tepla, vody, plynu nebo elektřiny, nahlásit havárii nebo poškození společných částí domu?  Neváhejte a napište nám nebo volejte na tel.: 730698638.       
Celý článek
12.03.2014 11:36

Změny ve stanovách pro SVJ podle NOZ

Změny stanov SVJ po 1.1.2014 Bytové spoluvlastnicvtí je v NOZ upraveno v § 1158-1222, na společenství vlastníků se jako na právnickou osobu podpůrně vztahují ustanovení NOZ o spolku (§1221), z přechodných ustanovení se proto použijí nejen všeobecná  (§ 3028), ale i ta pro...
Celý článek