VHS Kutná Hora - ceny vodného a stočného pro rok 2022

19.01.2022 14:04

Ceny platné v obci Kutná Hora

Cena vodného a stočného v obci je uplatňována jako cena jednosložková ve smyslu ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 274/2001 Sb. § 20.

Ceny platné od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022.

Vodné 57,05 Kč/m3
Stočné 46,96 Kč/m3

Ceny platné od 1. 4. 2022.

Vodné 63,76 Kč/m3
Stočné 53,67 Kč/m3

 

Ceny platné v obci Čáslav


Cena vodného a stočného v obci je uplatňována jako cena jednosložková ve smyslu ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 274/2001 Sb. § 20.

 

Ceny platné od 1. 1. 2022 – 31. 3. 2022.

Vodné 57,05 Kč/m3
Stočné 46,96 Kč/m3

 

Ceny platné od 1. 4. 2022.

Vodné 63,76 Kč/m3
Stočné 53,67 Kč/m3

 

Cena vodného a stočného je cenou regulovanou věcně usměrňovanou a je stanovena v souladu se zákonem o cenách a s výměrem ministerstva financí, kterým se stanoví podmínky regulace.

Ceny jsou uvedeny včetně 10% DPH.