Sběr jedlých olejů a tuků

27.04.2017 11:09

Jak zlikvidovat olej a tuk po smažení? Určitě se nesmí vylévat do WC či kuchyňského dřezu - do kanalizace NEPATŘÍ!!

S tuky a oleji po smažení se má nakládat jako s odpadem. Pokud se vysmažený olej a tuk dostává do WC, výlevek a dřezů v domácnostech, je nanejvýš pravděpodobné, že nastane havarijní stav a kanalizace bude neprůchodná.

V současné době mohou občané Kutné Hory odnášet nashromážděný olej a tuk v plastových obalech do sběrného dvora v ulici Zelenkova. Od konce března 2017 je možnost využít sběrných míst na kontejnerových stanovištích.

POZOR: Sběr není určen pro motorové a jiné mazací oleje. Ty patří do sběrného dvora jako nebezpečný odpad.

Sběrná místa na kontejnerových stanovištích:

1. Sběrný dvůr - ulice Zelenkova

2. Hlouška - Masarykova ulice, stání směrem k ulici Trebišovská

3. Sídliště Šipší - ulice 17. listopdau, vedle č.p.121

4. Sídliště Šipší - ulice Opletalova, křižovatka s ul. Ortenova

5. Sídliště Šipší - ulice Dolní

6. Sedlec - ulice Vítězná, vedle prodejny Potravin

7. Malín - ulice Koldova

8. Karlov - ulice K Bělidlu, u křižovatky s ul. Čáslavská

9. Žižkov - Tyršova 1004, parkoviště

10. Žižkov - Buzulucká ulice, u křižovatky s ul. Fučíkova