Městský úřad Kutná Hora - změny v místních poplatcích pro rok 2023

10.02.2023 17:34

 

Změny v místních poplatcích pro rok 2023

Od 1. 1. 2023 dochází ke změně při placení místního poplatku za odpad.

Zastupitelstvo města Kutná Hora na svém zasedání dne 13.12.022 přijalo Obecně závaznou vyhlášku Města Kutná Hora č. 6/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Nově jsou osvobozeny od poplatku za komunální odpad děti, které v aktuálním kalendářním roce dosáhly nejvýše 3 let věku.

Poplatek za komunální odpad zůstává pro rok 2023 ve výši 750,- Kč a splatnost je do 30.9.2023.

 

U poplatku ze psů je tato změna:

MěÚ již nevydává psí známky nově přihlášeným psům, ani výměny či náhradní za ztracené. Psi mají povinnost být očipováni.

Sazby u poplatku ze psů zůstávají pro rok 2023 ve stejné výši a splatnost je do 30.9.2023.

Občanům, kteří si nahlásili e-mailové adresy k místním poplatkům, budou podklady k placení zaslány v průběhu měsíce března 2023.

­­­­­­­­­­­­Možnost úhrady místních poplatků za odpad a psy:

-          převodem na účet – číslo účtu: 19-444212389/0800

-          složenkou (vyplníte sami na poště),

-          hotově nebo platební kartou v pokladně městského úřadu (Radnická ulice),

-          SIPO